อาคารรถไฟต่างๆ ทั่วประเทศ

จัดเป็นสถานที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากสถานนีรถไฟฟ้า Airport Link และภาพที่เราถ่ายมาเมื่อไม่นานมานี้จะเห็นได้ว่ากระเบื้องภายในอาคารของ Airport Link นั่นยังคงสภาพเหมือนใหม่ และมีความเงางาม ไม่ว่าจะผ่านมากว่า 10 ปี ภายหลังที่เราได้ให้บริการติดตั้งกระเบื้องหินขัดก็ยังคงมีสภาพเหมือนใหม่ โดยแทบจะไม่มีการชำรุดแต่อย่างไร

กระเบื้อง Marblex เป็นที่ไว้วางใจ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน

และอีกสถานที่ที่ทางเราได้ให้บริการนั่นก็คือ สถานนีรถไฟฟ้าหัวลำโพง ในส่วนของภายในอาคาร ที่นอกจากจะเกิดความสวยงามในทางเดินที่มีการตกแต่งลวดลายแล้ว ยังมีความทนทานใช้งานนานกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน