เราคือใคร

ประวัติความเป็นมา
ของ Marblex Thailand

ประวัติ และการต่อตั้งบริษัท

บริษัท มาร์เบล็กซ์ จำกัด

ก่อตั้งในปี ๒๕๑๗ เป็นผู้ผลิตกระเบื้องหินขัด (Terrazzo tiles) เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัยจากประเทศอิตาลี

เมื่อแรกก่อตั้งบริษัทฯและโรงงานที่ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการติดตั้งกระเบื้องหินขัดโครงการแรกคือโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเกาะฮ่องกง จากนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของงานและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องในส่วนงานปูกระเบื้องอาคาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล บางนา, ซีคอน สแควร์, เดอะ มอลล์, ศาลากลาง ทั่วประเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงยุติธรรม, โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

ความเป็นมา

หลังจากก่อตั้งบริษัท

บริษัทฯ ได้เริ่มทำการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นออกจำหน่ายในตลาดและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ และในช่วงเวลานั้น บริษัทฯได้ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๘๒๖-๒๕๓๑ สำหรับกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น และขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๓๗๙-๒๕๔๓ เป็นครั้งแรก สำหรับกระเบื้องหินขัด รวมถึงขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.378-2531 สำหรับกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

ในปี พ.ศ. 2541

การที่บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นอย่างดี จากการผลิตกระเบื้องที่ได้มาตรฐานมีความคงทน แข็งแรง และง่ายต่อการบำรุงรักษาอันเป็นคุณลักษณะเด่นของกระเบื้องหินขัด บริษัทฯ จึงได้รับเลือกให้ปูกระเบื้องหินขัดที่อาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ ในปี 2547 และอาคารศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งวัฒนะ, อาคารแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ มักกะสันในปี 2550

ในปี พ.ศ. 2549 (1)

นอกจากโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทฯได้ผลิตและดำเนินการปูกระเบื้องจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน ในภาคเอกชน อาทิเช่น โฮมโปร, บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส ให้บริษัทฯผลิตและปูกระเบื้องตามสาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537

ในปี พ.ศ. 2549 (2)

บริษัทฯได้สั่งเครื่องจักรใหม่และเริ่มผลิตกระเบื้องหินขัด ขนาด 600x600 x32 มม. และได้เริ่มผลิตกระเบื้องหินขัดแบบชั้นผิวหน้าอย่างเดียว (Single Layer) สำหรับขนาด 600x600x25 มม.และ 400x400x25 มม. ออกสู่ตลาดเป็นรายแรกของประเทศ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่เนื่องจากกระเบื้องจะบางกว่ากระเบื้องแบบเดิม ทำให้มีน้ำหนักน้อย ประหยัดค่าขนส่งและรับแรงดัดตามขวางได้สูงกว่าเดิม

ในปี พ.ศ. 2551 (1)

บริษัทฯได้ผลิตและปูกระเบื้องประเภทนี้ที่ ตลาดเช้า มอลล์ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับภาคการส่งออก บริษัทฯได้ส่งออกกระเบื้องหินขัดไปต่างประเทศในแถบอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน การที่ยอดการส่งออกไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมียอดการขายที่เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากเจ้าของโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตในสาธารณรัฐประชาชนจีนนิยมนำเข้ากระเบื้องหินขัดไปปูพื้นในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายสาขาในประเทศจีน

ในปี พ.ศ. 2551 (2)

เพราะปูง่ายและสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของประเทศ ที่มียอดส่งออกไปที่ประเทศจีนต่อเนื่อง นอกจากผลิตภัณฑ์กระเบื้องหินขัดและกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น บริษัทฯยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองตลาดด้านการปูกระเบื้องอย่างครบวงจร โดยนำเข้าเครื่องขัดพื้นและแผ่นขัดพื้นเข้ามาจำหน่าย เพิ่อตอบสนองความต้องการของช่างปูกระเบื้องในประเทศรวมถึงเป็นการเพิ่มบริการหลังการขายและเพิ่มบริการบำรุงรักษาพื้นกระเบื้องหินขัดอีกทางหนึ่งด้วย

ในปี พ.ศ. 2551 (3)

นับแต่การก่อตั้งบริษัทเราได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในด้านเป็นผู้นำด้านกระเบื้องหินขัดและกระเบื้องซีเมนต์ รวมถึงเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการผลิตอันทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรและเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ

ตลอด 38 ปีนับแต่การก่อตั้งบริษัท