ท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วประเทศ

อีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำคุณภาพกระเบื้องหินขัดของ Marblex นั่นคือ การที่เราได้รับความไว้ใจในการรับผิดชอบโครงการที่สำคัญอย่าง การติดตั้งกระเบื้องภายในอาคารโดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Nothing กระเบื้อง Marblex เป็นที่ไว้วางใจ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน

และอีกสถานที่อย่างท่าอากาศยานภูเก็ต