ศูนย์ราชการ และ ศาลากลางจังหวัด

ภาพจากภายในอาคารประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างการติดตั้งกระเบื้องหินขัด Marblex โดยการเลือกใช้สีขาว สลับกับสีเขียวเพื่อความสวยงาม

.

 กระเบื้อง Marblex เป็นที่ไว้วางใจ
ของภาครัฐ ทั่วประเทศ

ภาพจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ที่เราได้ให้บริการติดตั้งกระเบื้องหินขัด และสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็น ศาลากลางจังหวัด และศูนย์ราชการต่างๆ อันได้แก่ ศาลากลางอยุธยา ศาลากลางปราจีนบุรี ศาลากลางลำปาง ศาลากลางพิษณุโลก ศาลากลางสระแก้ว ศาลากลางขอนแก่น ศาลากลางดินแดง

รวมถึงศาลต่างๆอย่างๆ ศาลนครปฐม ศาลพิษณุโลก ศาลจังหวัดสีคิ้ว ศาลระยอง ศาลชัยนาท ศาลเยาวชนจ.ตรัง ศาลสงขลา ศาลพระโขนง ศาลปราจีนบุรี ศาลพิมาย