โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ภาพจากโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นภาพภายหลังจากการติดตั้งกระเบื้องเสร็จสิ้น เป็นระยะเวลา 8 ปี ภายในอาคารต่างแผนกต่างๆ จนถึงปัจจุบันทางโรงพยาบาลก็ยังใช้กระเบื้องที่ได้ติดตั้งกับทาง Marblex โดยไม่มีการชำรุดแม้แต่อย่างไร

ซึ่งด้วยความทนทานและความสวยงามของกระเบื้องหินขัด Marblex ในสถานที่ที่ต้องมีผู้ที่เดินผ่านจำนวนมาก ทำให้หลายโรงพยาบาลต่างไว้วางใจเลือกใช้บริการของเราไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลวัดไรขิ่ง, โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎ, โรงพยาบาลกลางในส่วนแผนกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลเด็ก รามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลเด็ก ประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลลพบุรี สถาบันราชประชาสมาลัย และโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศไทย

 กระเบื้อง Marblex เป็นที่ไว้วางใจ
ของโรงพยาบาล กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ

โรงพยาบาลที่เคยใช้บริการของ Marblex