ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้อง Marblex

ขั้นตอนการติดตั้ง | ขั้นตอนการลงแว็กซ์เคลือบผิวพิเศษ | ขั้นตอนการขัดปรับสภาพด้วยระดับ (MPC)

01

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ทำความสะอาดกระเบื้อง ให้ไม่มีเศษฝุ่นเศษทราย โดยใช้การฉีดน้ำ
  • กำหนดจุด Start โดยการตีเส้น
  • ถ่ายระดับจากจุดกำหนด ลงบนหลังกระเบื้อง หรือจับปุ่มคอนกรีต โดยการถ่ายระดับลงบนหลังปุ่มแล้วใช้เส้นเอ็นเบอร์ 8 จึงพาดระหว่างปุ่ม
 2. ทำการผสมคอนกรีตในอัตรายส่วน 1:3 โดยการใช้ปูน 1 ส่วน และใช้ทรายหยาบ 3 ส่วน ผสมน้ำให้ไม่เหลวจนเกินไป แล้วใช้คอนกรีตเทลงตามระดับที่ได้รับปุ่มขึงเชือกเอ็น แล้วปูแผ่นกระเบื้องมาร์เบล็กซ์ ลงบนคอนกรีต โดยการใช้ด้ามคอนยางเคาะที่หลังกระเบื้องเพื่อให้ได้ระดับตามเส้นเอ็นที่ขึงพาดไว้หลังปุ่มคอนกรีต
 3. ปริมาณคอนกรีตที่ผสม อัตราส่วนคอนกรีต 1 ส่วนจะปูแผ่นกระเบื้องมาร์เบล็กซ์ได้ประมาณ 28-30 ตรม. ที่ความหนาคอนกรีตที่ 3 ซม.
  • ปริมาณ 20 ตรม. ที่ความหนาปูนคอนกรีตที่ 5 ซม.
  • ปริมาณ 1.5 ตรม.ที่ความหนาของปูนกาว 1 ถุง(20 กก.) เท่ากับ 0.3-0.5 ซม.
 4. หลังจากผูนแผ่นกระเบื้องมาร์เบล็กซ์เสร็จเรียบร้อย ทำการโป๊วยาแนวตามร่องกระเบื้องด้วยปูนซีเมนต์ขาว โดยการผสมน้ำให้เหลวเมื่อทำการยาแนวน้ำปูนซีเมนซ์ขาวจะได้ไหลลงร่องรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องได้เต็มร่อง
p1
04

ภาพจริงหลังจากปูนกระเบื้องแล้ว