ขั้นตอนการขัดปรับสภาพด้วยระดับ (MPC)

ขั้นตอนการติดตั้ง | ขั้นตอนการลงแว็กซ์เคลือบผิวพิเศษ | ขั้นตอนการขัดปรับสภาพด้วยระดับ (MPC)

03

ขั้นตอนการขัดปรับสภาพด้วยระดับ (MPC)

  • ขัด,ล้าง,กวาด,ม็อบพื้นให้แห้งสะอาด
  • ขัดหน้าหินด้วยแผ่นขัดไดมอนด์ และน้ำยาเคมีให้รอยขีดข่วนหายไป
  • ปั่นหน้าหินให้เกิดความเงาตามมาตรฐานของหน้าหิน
  • ปั่นเงาเคลือบหน้าหินด้วยน้ำยาเคมีให้คงทนและสวยงาม
  • ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

 

ข้อควรระวัง

ลวดเชื่อม,ไม้,เศษอาหารหรือสิ่งของต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นด่างไม่ควรวิ่งไว้บนกระเบื้องเป็นเวลานาน เพราะสารเคมีที่ละลายออกมาสามารถซึมเข้าไปในผิวหน้าของกระเบื้อง ทำให้กระเบื้องมีสีที่แตกต่างกันออกไป

p3
04

ภาพจริงหลังจากปูนกระเบื้องแล้ว