กระเบื้องทางเท้า

กระเบื้องคอนกรีตสำเร็จรูป MARBLEX ผลิตจากปูนซีเมนต์คุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กระเบื้องคอนกรีตสำเร็จรูป MARBLEX ผลิตภายใต้แรงอัดสูงถึง 150-250 ตันต่อแผ่น ทำให้มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกขูดขีด รองรับน้ำหนักการสัญจรต่อเนื่อง (Heavy traffic) มีลวดลาย สีสัน สวยงาม ทันสมัย เหมาะกับการตกแต่งภายนอกอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป เช่น ลานจอดรถ ทางเท้า ทางเดินภายนอกอาคาร ลานเอนกประสงค์ ทางเดินระหว่างอาคาร ฯลฯ โดยได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 826-2531