ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้อง Marblex

ขั้นตอนการติดตั้ง | ขั้นตอนการลงแว็กซ์เคลือบผิวพิเศษ | ขั้นตอนการขัดปรับสภาพด้วยระดับ (MPC)

การติดตั้งกระเบื้อง

เพื่อให้กระปูกระเบื้องในครั้งนี้ของคุณสวยงาม และมีสภาพทนทาน แข็งแรง อายุการใช้งานนาน

ขั้นตอนการติดตั้ง

คือขั้นตอนทำความสะอาดกระเบื้อง การผสมคอนกรีตในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมไปถึงวิธีการปูกระเบื้อง และการรโป๊วยาแนวตามร่องกระเบื้อง

ขั้นตอนการปูกระเบื้อง

ในขั้นตอนนี้เราจะแนะนำการทำความสะอาดกระเบื้อง การผสมคอนกรีตในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมไปถึงวิธีการปูกระเบื้อง และการรโป๊วยาแนวตามร่องกระเบื้อง

การลงแว็กซ์

ในขั้นตอนนี้เราจะแนะนำการการลงแว็กซ์เคลือบผิวพิเศษ (ลงแว๊กซ์น้ำ) อย่างถูกวิธี  เช่นอัตราส่วนการผสมระหว่างน้ำยากับน้ำ ระยะเวลาในทิ้งให้แห้ง

การลงแว็กซ์

ในขั้นตอนนี้เราจะแนะนำการการลงแว็กซ์เคลือบผิวพิเศษ (ลงแว๊กซ์น้ำ) อย่างถูกวิธี  เช่นอัตราส่วนการผสมระหว่างน้ำยากับน้ำ ระยะเวลาในทิ้งให้แห้ง

ขัดปรับสภาพด้วยระดับ

เป็นขั้นตอนตรวจเช็คความเรียบร้อย และเตรียมพร้อมก่อนส่งมอบงาน เช่น ขัด,ล้าง,กวาด,ม็อบพื้นให้แห้งสะอาด ปั่นหน้าหินให้เกิดความเงาตามมาตรฐานของหน้าหิน

ขัดปรับสภาพด้วยระดับ

เป็นขั้นตอนตรวจเช็คความเรียบร้อย และเตรียมพร้อมก่อนส่งมอบงาน เช่น ขัด,ล้าง,กวาด,ม็อบพื้นให้แห้งสะอาด ปั่นหน้าหินให้เกิดความเงาตามมาตรฐานของหน้าหิน

ภาพจริง

หลังจากปูนกระเบื้องแล้ว